افطار با تاکسیرانان
1396/03/18

رسول خدا صلی الله علیه و آله:

خوشا بحال کسانی که برای خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت سیر می شوند.

سازمان تاکسیرانی بندرانزلی در راستای ایفای رسالت فرهنگی و مذهبی خویش مراسم افطاری با حضور جمعی از تاکسیرانان برگزار نمود. پیش از آغاز مراسم افطار، مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی در جلسه ای صمیمانه  با تاکسیرانان به نظرات و نگرانی های آنان پاسخ داد.