برگزاري كلاس شهرشناسي
1395/12/03

کلاس آموزش شهرشناسی روز يكشنبه  مورخ  24بهمن­ ماه در محل سازمان تاکسیرانی بندرانزلی برگزار شد.

آموزش شهرسازي بصورت دوره اي براي رانندگاني كه به تازگي به مجموعه تاكسيراني اضافه شده اند  برگزار مي شود .در اين دوره مهدي خليلي،مدير عامل سازمان تاکسیرانی  قوانین و شرایط تاکسیرانی را براي شركت كنندگان بيان نمود.

کلاس­هایی از این دست با هدف خدمت­ رسانی شایسته و ایجاد محیطی توأم با آرامش برای شهروندان گرامی برگزار می­ شود.