برگزاری جلسه کمیته انظباطی
1396/03/29

روز دوشنبه مورخ 28/3/96 جلسه کمیته انظباطی سازمان تاکسیرانی برای بررسی به شکایات و تخلفات مطروحه تشکیل شد.


در این جلسه که با حضور آقایان شعبان جعفری به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان، مهدی خلیلی به عنوان نماینده سازمان تاکسیرانی، حمزه حداد به عنوان نماینده تاکسیرانان و افراد شاکی و متشاکی برگزار شد به پرونده های متعددی  پرداخته شد که از آن جمله می توان به نداشتن برگه معاینه فنی برخی از تاکسیرانان و تعیین تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد.

جلسات کمیته انظباطی به طور مستمر برای ایجاد آرامش بیشتر برای همشهریان گرامی، برخورد با تخلفات  مطروحه و جلوگیری از تخلفات احتمالی شدیدتر برگزار می شود.