تاکسیرانان و تاکسیداران بندرانزلی تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گرفتند
1396/02/01

تاکسیرانان و تاکسیداران بندرانزلی تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گرفتند


به اطلاع کلیه فعالان تاکسی بندرانزلی می رساند سازمان تاکسیرانی بندرانزلی طی قراردادی با شرکت بیمه دی، کلیه تاکسیداران و و تاکسیرانان فعال را زیر پوشش بیمه عمر و حادثه (رایگان) قرار داده است. لذا کلیه دارندگان کارت تاکسیرانی می توانند برای بهره مندی از مزایای این قرارداد (درصورت بروز هرگونه حادثه) به سازمان تاکسیرانی بندرانزلی مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری بندرانزلی