جلسه آموزشی و توجیهی حمل و نقل دانش آموزی
1396/05/15

جلسه آموزشی و توجیهی حمل و نقل دانش آموزی مورخ 15/5/96 در محل سالن اجتماعات شهید چمران برگزار شد.


در این جلسه مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، فرماندهی پلیس راهور شهرستان، فرماندهی پلیس پیشگیری شهرستان و ریاست ستاد حمل و نقل دانش آموزی آموزش و پرورش به سخنرانی و تشریح مسائل و مقررات مربوط به این عرصه پرداختند. گفتنی است حضور در این جلسه  برای کلیه متقاضیان فعالیت در حمل و نقل دانش آموزی سال96 الزامی بود.