نخستین خودروی آریو وارد ناوگان تاکسیرانی بندرانزلی شد
1396/05/01

با هماهنگی های انجام شده از طرف اتحادیه تاکسیرانی کشور با شرکت خودروسازی سایپا، خودروی آریو وارد ناوگان تاکسیرانی کشور شد. در این راستا نخستین خودروی آریو با حضور مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی به یکی از رانندگان ناوگان تاکسیرانی بندرانزلی تحویل شد.