نشست صمیمانه شهروندان و اصحاب رسانه با مدیرعامل سازمان
1396/05/10

نشست صمیمانه شهروندان و اصحاب رسانه با مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرانزلی روز دوشنبه مورخ 9/5/96 در محل ساختمان اداری سازمان برگزار شد.


در این نشست شهروندان و خبرنگاران به انعکاس انتقادات و پیشنهادات خود در مورد وضعیت تاکسیرانی انزلی پرداختند و مدیرعامل سازمان نیز به سؤاات مطروحه پاسخ گفتند. شایان ذکر است مدیرعامل و پرسنل سازمان تاکسیرانی بندرانزلی همه روزه آماده پاسخ گویی به شهروندان گرامی و رفع مشکلات ایشان هستند.