پاکسازی محوطه زیر پل ولایت2 توسط تاکسیرانان و پرسنل سازمان تاکسیرانی بندرانزلی
1396/02/22

روز پنجشنبه مورخ 21اردیبهشت ماه سازمان تاکسیرانی در حرکتی نمادین با شعار «تاکسیرانان بندرانزلی، دوستداران محیط زیست» با همکاری تنی چند از تاکسیرانان شهرستان اقدام به پاکسازی محوطه زیر پل ولایت2 نمود. جناب مهندس فکور شهردار محترم شهرستان نیز با حضور در محل از این اقدام بازدید و از آن تقدیر نمودند.