1393/08/22

 

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی بندر انزلی در روز ...

 

1393/08/10

 

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی بندرانزلی ...

 

1393/08/05

 

بررسی پرداخت الكترونیك كرایه تاكسی در هیات مدیره سازمان تاكسیرانی ...

 

1393/08/05

 

سومین جلسه شورای سازمان تاكسیرانی در سال ۱۳۹۳ ...

 

1393/08/04

 

انتصاب مدیر عامل سازمان تاكسیرانی انزلی ...

 

1393/07/24

 

تجلیل از رانندگان سادات در جشن غدیر ...